Een hele kunst

Vaak is het als projectmanager een hele kunst om de vaart in een project te krijgen, ongeacht of het gaat om grote of kleine projecten. Maar nog moeilijker is het om de vaart erin te houden. Hierin mislukken de meeste projecten.

Je geeft als projectmanager leiding aan een project dat eenmalig is en een tastbaar eindresultaat heeft. Als projectmanager kun je meestal niet terug vallen op routine. Improviseren is aan de orde van de dag. Een project wordt verdeeld in fasen en in elke fase ligt het accent van de projectmanager op andere taken.

Maak vooraf goede afspraken.

Je moet natuurlijk weten van je opdrachtgever wat de reden en de doelstelling is van het project. Vaak wordt de doelstelling in de beginfase nog vaag geformuleerd. Een heldere doelstelling moet SMART zijn. In deze fase moeten er ook afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden zoals een opleverdatum, het beschikbare budget en de middelen. Ook moeten er afspraken komen over de communicatie tussen de projectmanager en alle betrokken zoals de verschillende communicatielijnen en de momenten van overleg.

Verdeel verantwoordelijkheid en taken.

Bij de start van een project moeten de taken en de verantwoordelijkheden worden verdeeld. De projectmanager moet zorgen dat er een team ontstaat die het project tot een succes kan maken. Als projectmanager heb je de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Als er afspraken worden gemaakt zie je erop toe dat deze worden nageleefd.

Tips voor een projectmanager.

  1. Zorg voor een goed begin. Met een goede start-up zodat je de kans flink verkleind op het mislukken van het project.
  2. Als je succesvol wilt zijn als projectmanager moet je een balans zien te vinden tussen de technische zaken, het managen van projectomgeving, de aansturing van je team en het zoeken naar hoe iedereen (ook jijzelf) zijn beste kwaliteiten voor het project kan inzetten.
  3. De sleutel tot een succesvol project is de inspanning van alle betrokkenen, dit betekent ook zoeken naar commitment.
  4. Het leiden van een project is een vak, niet een toevallige rol die iedereen er zomaar bij kan doen.
  5. Het belangrijkste instrument dat een projectmanager heeft om een project een succes te laten worden is zichzelf. Het vergroten van je persoonlijk leiderschap is daarom belangrijk, naast je investering in deskundigheid en vaardigheid.
  6. Een project niet evalueren is een gemiste kans, hierdoor wordt de kans op het mislukken van een volgend project groter.