Ontbreken van transparantie

In veel bouwprojecten zorgt het ontbreken van transparantie voor veel financiële, relationele en imagoschade.

De angst dat de ander misbruik zal maken van je openheid over je budget of begroting of dat je een slechte persoonlijke ervaring hebt, zorgen voor het idee dat transparant zijn risicovol is.

Er is veel te winnen!

Er is echter voor alle betrokken partijen, van opdrachtgevers en gebruikers tot adviseurs, ontwerpers en aannemers, veel te winnen. Transparantie staat voor openheid en inzichtelijkheid.

De 7 belangrijkste winstpunten van transparantie zijn:

  1. Openheid, inzicht en controleerbaarheid vormen de basis voor vertrouwen tussen de bouwpartners. Voor het opbouwen van vertrouwen is transparantie heel belangrijk. Zonder vertrouwen is een goede samenwerking kansloos.
  2. Beslissingen kunnen worden genomen op basis van meer volledige en juiste informatie. Beter onderbouwde beslissingen maken het eenvoudiger om verantwoording af te leggen.
  3. Er is minder compensatie van wantrouwen nodig in de vorm van afspraken over beheersing van risico’s, transactiekosten nemen hierdoor af.
  4. Door een betere samenwerking vermindert het aantal juridische procedures en kosten hiervoor.
  5. De faalkosten worden gereduceerd door een meer transparant en soepel lopend proces en dit proces, kan hierdoor zelfs worden versneld.
  6. Innovatie van processen wordt gestimuleerd en zodoende kan een betere kwaliteit worden gehaald.
  7. De competenties van organisaties en teams worden beter benut, er kan meer worden gestuurd op kwaliteit.

Het leidt tot beter samenwerken

Kortom: transparantie leidt tot een betere samenwerking en een betere beheersing van het project. Dit levert voor alle betrokken partijen winst op in de vorm van tijd, geld, kwaliteit en functionaliteit. Bovendien leidt een betere samenwerking, zoals al eerder aangegeven in mijn blog “hoeveel-energie-kost-vertrouwen“, meer werkplezier.

Het realiseren van transparantie in projecten, vraagt om een inspanning van alle betrokken partijen. Er ontstaat pas transparantie als we met z’n allen in beweging komen en willen veranderen. Transparant handelen, moet vanzelfsprekend zijn, het levert voor iedereen ‘winst’ op.

Transparantie levert voor iedereen winst op