De bouwcultuur in een dip

De cultuur in de bouw of bouwcultuur zit nog altijd in een dip als het gaat om voorbeeldig met elkaar samenwerken. Er is te weinig vertrouwen in de manier waarop de samenwerking tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers tot stand komt. Innovatie, duurzaam, etc. zijn mooie woorden maar hieraan zou, ten aanzien van samenwerken, meer inhoud kunnen worden gegeven.

Stop energie in beter samenwerken

De energie wordt gestopt in het onderling niet eens zijn of kunnen worden terwijl deze energie gestopt zou moeten worden in beter samenwerken. Beide partijen zien het belang ervan, maar de heersende cultuur staat nog al eens in de weg. Beter communiceren, risico’s evenredig verdelen, vooraf goede afspraken maken en niet altijd gaan voor de laagste inschrijver. Het resultaat moet niet alleen tot tevredenheid zijn van beide partijen, maar beide partijen ook een goed gevoel geven. Ze hebben hun eigen business en dat hoeft niet te gaan ten kosten of op kosten van de andere partij.

Goed werk afleveren geeft voldoening

De rekening om te beknibbelen op kwaliteit, komt eigenlijk altijd terug in de onderhoudsfase. Jammer voor de opdrachtgever en de samenleving die nog jaren vooruit moeten met het opgeleverde project, maar ook jammer voor de bouwers die veel meer plezier in hun werk zouden kunnen hebben als er ruimte zou zijn voor iets meer passie in plaats van hoge tijdsdruk van strakke planningen. Het geeft veel meer voldoening om werk in een keer goed af te kunnen leveren.

Vertrouwen kost minder energie dan wantrouwen en zorgt voor een toename van kwaliteit en voldoening.