Ieder zijn eigen rol

In een ketensamenwerking heeft iedere partij zijn eigen rol. Maar wie heeft nu de leiding?

Wie houdt de keten bij elkaar en wie stelt de keten samen?De rol wordt nogal eens toebedeeld aan de (hoofd)aannemer, maar is dit wel de meest gunstigste organisatie voor de opdrachtgever? De aannemer heeft zijn eigen belangen die het soms nodig maakt om met partijen samen te werken om deze belangen veilig te stellen.

Samenwerking door vertrouwen

De partners in de keten zouden moeten worden uitgezocht op basis van vertrouwen. Vertrouwen is iets van vaak langere termijn. Op het moment van de prijsaanvraag is het vertrouwen vaak het grootst, maar verdwijnt wanneer partijen het niet eens kunnen worden.

Opdrachtgever is de leider

Aan de zijlijn staat de opdrachtgever die de rekening betaald. In mijn optiek moet de opdrachtgever de rol als leider op zich nemen en de keten zelf samenstellen. Zodoende worden zijn belangen behartigd en leveren de partijen rechtstreeks aan de opdrachtgever verantwoording af en niet aan een tussenpersoon in de vorm van bijvoorbeeld een aannemer. De rol als leider wordt niet die van ‘de baas’ spelen, maar er voor zorgen dat de partijen onderling goed met elkaar samenwerken op basis van vertrouwen. Dit betekent openheid en duidelijkheid in het traject van bouwen. De aannemer krijgt in het traject een extra rol in de vorm van adviseur en ervaringsdeskundige.

Stabiele basis is van belang

De manier van aanbesteden ligt aan de basis van deze ketensamenwerking. In concurrentie aanbesteden draag niet bij aan het voorgaande. Voor het gehele traject wordt er door de opdrachtgever in de rol van leider een bouwteam samengesteld. De eerste stap in de samenwerking op basis van vertrouwen is hiermee gezet.